1 520 datasets found

Filter Results
 • Suecia antiqua et hodierna (tiff)

  Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här...
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Norrköpings tidningar

  Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/...
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
 • Post- och inrikes tidningar

  Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per...
 • Codex Gigas

  Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson
 • Kistebrev

  Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck,...
 • Avlatsbrev

  Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida...
 • Auktoritetsdata

  Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
 • Codex Aureus

  Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
 • Aftonbladet 1831-1862

  Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
 • Dagens Nyheter 1864-1900

  Digitaliserad version av Dagens Nyheter
 • Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario ...

  Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata."
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
 • Holländska dagstidningar 1610-1809

  I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och...
 • Danorum regū heroūq; historię stilo elegāti a Saxone Grammatico natione Siala...

  Digitaliserad version av förstautgåvan av Saxo Grammaticus verk Gesta danorum (”Danernas bedrifter”) tryckt i Paris 1514. Detta exemplar innehåller omfattande...
 • Nationalbibliografin

  Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare,...
 • Svenskt tryck före 1700

  Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur...
 • Riksdagstryck

  Historiska riksdagsdokument i textformat. Det är tre typer av dokument. Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734,...
 • Censurkort

  Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
You can also access this registry using the API (see API Docs).