1970 års utredning om tandvårdsförsäkring, frekvensundersökning

Data innehåller uppgifter om fördelningen av tandläkarnas arbetstid avseende olika typer av patientbehandlingar samt övrigt arbete i tandläkarpraktiken.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://riksarkivet.se/psidata
Last Updated May 29, 2020, 21:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
End of temporal extent 1970-01-01
Frequency andra
GUID https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/19
Issued 2018-03-21
Language svenska
Publisher URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/1
Publisher name Riksarkivet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Start of temporal extent 1967-01-01
Theme Hälsa
URI https://katalog.riksarkivet.se/store/1/resource/19
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC