Priser för kött och ägg från Jordbruksverket

Listor med avräkningspriser för kött och ägg och partipriser för ägg och kyckling. Jordbruksverket samlar in priserna enligt de regler som finns inom EU och i Sverige. Observera att priserna för kött omfattar tillägg för leveransavtal och olika koncept samt ett schablontillägg för transportkostnaden. Priserna uppdateras varje vecka. I listorna kan du också hitta tidigare priser samt diagram som illustrerar prisutvecklingen över tid. Mer information om hur priserna beräknas finns i Excelfilerna för respektive kategori.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/kottmjolkochagg/priserforkottochagg.4.459982ee152aeb2b7653dd61.html
Last Updated August 9, 2020, 06:00 (UTC)
Skapad October 31, 2018, 11:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/20
Contact email mailto:handelomarknad@jordbruksverket.se
Contact name Enheten för handel och marknad
Frequency veckovis
GUID https://free.entryscape.com/store/198/resource/21
Issued 2000-01-01
Language svenska
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/1
Publisher name Jordbruksverket
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886
Theme Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel
URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/21
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC