Ärendedata

API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och vilka beslut som fattats.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 24, 2020, 14:00 (UTC)
Skapad April 19, 2020, 09:00 (UTC)
Frequency dagligen
GUID https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/62
Language engelska
Publisher URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.linkoping.se/
Publisher name Linköpings kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI https://linkoping.entryscape.net/store/1/resource/62
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
related_resource http://opendata.linkoping.se/