Beskattning, Beskattningsutfall (inkomstår 2017)

Beskattningsutfallet (tidigare taxeringsutfallet) innehåller uppgifter om kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Uppgifter för hela riket redovisas. Möjlighet ges att se uppgifterna fördelade på län, kommun.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 3, 2020, 02:04 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/471
Contact email mailto:malena.roth@skatteverket.se
Contact name Malena Roth
Frequency månatligen
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/545
Issued 2018-07-04
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/545
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/952