Beskattning, Jämförelse beskattningsutfall mellan år

Möjlighet finns att jämföra beskattningsutfall (tidigare taxeringsutfall) mellan nuvarande och föregående inkomstår. Ökning av beskattningsbar förvärvsinkomst anges både i belopp och i procent. Jämförelse avser endast inlämnade deklarationer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 3, 2020, 02:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/470
Contact email mailto:annika.wikstrom@skatteverket.se
Contact name Annika Wikström
Frequency månatligen
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/249
Issued 2019-12-04
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/249
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/885