Beskattning, Näringsverksamhet - Egenföretagarnas egenavgifter

Egenföretagarnas egenavgifter innehåller uppgifter om förändringar av de avgifter som ingår i egenavgifterna för en enskild näringsidkare.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 3, 2020, 02:04 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/470
Contact email mailto:annika.wikstrom@skatteverket.se
Contact name Annika Wikström
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/542
Issued 2018-02-05
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/542
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC