Beskattning, Näringsverksamhet - Nedsättning av egenavgifter aktiv

Nedsättning av egenavgifter för aktiv näringsverksamhet innehåller uppgifter om fördelningen av egenavgifter före och efter nedsättning. Uppgifterna för hela riket redovisas. Uppgifterna redovisas fördelade på avgiftstyp. Antalet visar hur många som fått nedsättning av respektive avgift.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 3, 2020, 02:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/470
Contact email mailto:annika.wikstrom@skatteverket.se
Contact name Annika Wikström
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/474
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/474
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC