Bostad, schablonvärde

Schablonvärde (inkomstår 2018 och framåt) för fri eller subventionerad bostad (för annan bostad än semesterbostad). Värdena som arbetsgivare ska använda avser omöblerade bostäder inklusive värme men exklusive hushållsel. Den anställde ska redovisa förmånens marknadsvärde i sin inkomstdeklaration

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/666
Contact email mailto:christina.blomme@skatteverket.se
Contact name Christina Blommé
Frequency årlig
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/515
Issued 2018-01-02
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/515
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bostad.4.7459477810df5bccdd4800012404.html?q=bostad+f%C3%B6rm%C3%A5n