Bro- och tunneldata - väg

Dataprodukten består av företeelser av typen Bro och Tunnel som ingår i Nationella Vägdatabasen (NVDB) och omfattar data om överfarter, underfarter samt tunnlar på vägsträckor. Data förekommer bl.a. vid broar, planskilda korsningar, vägportar samt tunnlar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:03 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency dagligen
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/dd6fe1c0-3e3f-4ac9-b000-0416363435c9
Identifier dd6fe1c0-3e3f-4ac9-b000-0416363435c9
Issued 2012-12-17
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/dd6fe1c0-3e3f-4ac9-b000-0416363435c9