Bytes- och stoppunkter visningstjänst

Visningstjänsten innehåller bytes- och stoppunkter. En bytespunkt (TransferNode) är beskrivning av en plats där byte mellan olika transportmedel eller trafikslag är möjligt. En bytespunkt innehåller minst en stoppunkt (StopPoint) där varje stoppunkt endast hör till ett trafikslag. Stoppunkter utgör de platser där transportmedel kan stanna och där personer kan kliva på/av och/eller gods kan lastas på/av.

Datamängderna som tjänsten tillhandahåller är att betrakta som testdata. Både fullständighet och aktualitet är bristande.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/12cd2756-8735-4ff3-8f01-8256faf39c91
Identifier 12cd2756-8735-4ff3-8f01-8256faf39c91
Issued 2016-09-07
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/12cd2756-8735-4ff3-8f01-8256faf39c91