Arkiv över offentlig konst

Fotografierna av konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://statenskonstrad.se/arkiv-over-offentlig-konst/
Last Updated July 4, 2020, 21:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Frequency kontinuerlig
GUID https://opendata.statenskonstrad.se/store/1/resource/3
Publisher URI https://opendata.statenskonstrad.se/store/1/resource/1
Publisher name Statens konstråd
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://opendata.statenskonstrad.se/store/1/resource/3