Statistikdatabas från Jordbruksverket

Statistik om jordbruk, trädgårdsodling, vattenbruk och konsumtion av livsmedel. Statistiken omfattar till exempel arealer, antal djur, produktion av vegetabilier och animalier, jordbrukets ekonomi och företagande, sysselsättning inom jordbruket, priser för jordbruksrelaterade produkter och insatsvaror samt konsumtion av livsmedel. Tidsserier från 1960-talet och framåt. Databasen innehåller även vissa uppgifter från år 1888 och framåt. Statistiken för hela riket, men i de flesta fall även på länsnivå och i vissa fall på kommunnivå.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas
Last Updated August 9, 2020, 06:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:09 (UTC)
Contact URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/17
Contact email mailto:statistik@jordbruksverket.se
Contact name Statistikenheten Jordbruksverket
Frequency kontinuerlig
GUID https://free.entryscape.com/store/198/resource/5
Language svenska
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/1
Publisher name Jordbruksverket
Theme Jordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedel
URI https://free.entryscape.com/store/198/resource/5
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik.4.67e843d911ff9f551db80003060.html