Etnografiska

Ca 170 000 av museets föremål räknas som objekt. År 2010 var 80 000 av dessa digitaliserade. Det kan vara t.ex. en hel dräkt, ett svärd, en kruka osv. En dräkt kan sedan vara uppdelad i flera delobjekt. Tillsammans utgör objekt och delobjekt 220 000 föremål.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/678c4c0afc34edffd91fb44b74110024
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.etnografiska.se/
Publisher URL http://www.etnografiska.se/
Publisher name Etnografiska museet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/678c4c0afc34edffd91fb44b74110024
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.etnografiska.se/