Etnografiska, foto

Fotosamlingarna består av ca 500 000 bilder. År 2010 är närmare 7000 av dessa digitaliserade.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/5123cf0fc2b9bfe78d045baa34e39281
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.etnografiska.se/
Publisher URL http://www.etnografiska.se/
Publisher name Etnografiska museet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/5123cf0fc2b9bfe78d045baa34e39281
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.etnografiska.se/