Flygbilder

Flygbilder i Gävle kommun i form av snedbilder. Alla bilder är säkerhetsgranskade av Lantmäteriet. Foto: Bergslagsbild AB

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 14, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad November 14, 2019, 01:02 (UTC)
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency kontinuerlig
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/275
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Regioner och städer
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/275
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC