Fotgängarmätning

Fotgängare Mätning med hjälp av WIFI. Syftet med mätningen var att testa tekniken på ett större område och bygga ett kunskapsunderlag kring gångflöden och användningen av gång nätet.

Datasetet innehåller En rapport och Shape filer.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:01 (UTC)
Skapad September 3, 2019, 04:03 (UTC)
License Creative Commons Attribution 4.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/38
Contact email mailto:trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Frequency obekant
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/675
Issued 2019-06-12
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Befolkning och samhälle
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/675
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC