Gävles baskarta

Gävle kommun upplyser om att baskartans innehåll med avseende på noggrannhet och aktualitet överensstämmer med fastställda specifikationer och beskrivningar. Gävle kommun strävar efter att informationen skall vara så riktig som möjligt men kan inte garantera det i alla avseenden.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 19:00 (UTC)
Skapad March 21, 2019, 00:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency kontinuerlig
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/145
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Regioner och städer
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/145
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://catalog.gavle.se/store/1/resource/269
source https://catalog.gavle.se/store/1/resource/63https://catalog.gavle.se/store/1/resource/45https://catalog.gavle.se/store/1/resource/56https://catalog.gavle.se/store/1/resource/50https://catalog.gavle.se/store/1/resource/20https://catalog.gavle.se/store/1/resource/62