Genomsnitts­­hyror för bostäder 2016-2018

Genomsnittshyrorna utgör en vägledande hyresnivå i sådana fall då faktisk utgående hyra saknas eller av annan anledning inte kan ligga till grund för beräkning av byggnadsvärdet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 21, 2020, 11:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/757
Contact email mailto:jerker.nordstrom@skatteverket.se
Contact name Jerker Nordström
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/47
Language svenska
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/47
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/genomsnittshyror.4.71004e4c133e23bf6db8000107656.html