Genomsnittshyror för lokaler 2016-2018

Genomsnittshyrorna utgör en vägledande hyresnivå i sådana fall då faktisk utgående hyra saknas eller av annan anledning inte kan ligga till grund för beräkning av byggnadsvärdet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad March 23, 2019, 03:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/757
Contact email mailto:jerker.nordstrom@skatteverket.se
Contact name Jerker Nordström
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/794
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/794
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/fastighetstaxering/deklarerahyreshus/genomsnittshyror.4.71004e4c133e23bf6db8000107656.html