Grundavdrag för personer 65 år och äldre

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 21, 2020, 11:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/665
Contact email mailto:maria.u.eriksson@skatteverket.se
Contact name Maria Eriksson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/124
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/124
documentation http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/grundavdrag.4.6d02084411db6e252fe80009078.html?q=grundavdrag