Hemsö fästning

Föremål från Hemsö fästning

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:00 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/ed336cac73374d9c1aed3bb7bc7a7bdc
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.hemsofastning.se/
Publisher URL http://www.hemsofastning.se/
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/ed336cac73374d9c1aed3bb7bc7a7bdc
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.hemsofastning.se/