Historiska objekt

Historiska objekt inom Gävle kommun. Datamängden är framtagen främst via historieböcker, Wikipedia samt beslutande protokoll som rör namnsättning av gator, parker och kvarter.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=historiskagavle
Last Updated July 7, 2020, 07:01 (UTC)
Skapad January 31, 2019, 06:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency halvårs
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/140
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/140
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Historiska platser och objekt i Gävle kommun. Källangivelse för punkterna finns i datamängden.