Historiska skyltar

Historiska skyltar i Gävle kommun.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 12, 2020, 18:01 (UTC)
Skapad March 5, 2020, 13:00 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency årlig
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/366
Language svenska
Modified 0NaN-NaN-NaN
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Befolkning och samhälleUtbildning, kultur och sport
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/366
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC