Infartsparkeringsplatser i Haninge

Information om parkeringsplatsens belägenhet, betalsätt, servicetider och plats för rörelsehindrade.

Belägenheten angiven i referenssystem Sweref 99 18 00

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://haninge.se/trafik-och-resor/trafik-och-gator/parkering/infartsparkeringar/
Last Updated February 16, 2019, 15:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:14 (UTC)
Contact URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/4
Contact email mailto:trafik@haninge.se
Contact name Stadsbyggnadsförvaltningen
GUID https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/2
Language svenska
Publisher URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/3
Publisher email mailto:haningekommun@haninge.se
Publisher name Haninge kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2707952/
Theme Transport
URI https://haninge.entryscape.net/store/7/resource/2