Intjanande till inkomstpension

Intjanandet till pensionerna kan matas pa olika satt beroende pa vilket matt man valjer att anvanda. I denna statistik redovisas tre matt for intjanandet till inkomstpension. Genomsnittligt pensionsunderlag, genomsnittlig penisonsratt och genomsnittlig pensionsbehallnig. Fordelning efter kon och aldersgrupp.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-alderspension#3
Last Updated April 25, 2020, 07:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)
Conforms to https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/statistik-for-alderspension#3
Contact URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/eb2b65e3e27672e1451e7cb24bf64c0a
Contact email mailto:info@pensionsmyndigheten.org
Contact name Pensionsmyndigheten
End of temporal extent 2016-12-31
Frequency http://publications.europa.eu/resource/authority/frequencyDAILY
GUID http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds2
Issued 2014-01-16
Language svenska
Modified 2014-08-28
Publisher URI https://registrera.oppnadata.se/store/131/resource/159c4f76ff0b6f4e567756477e02bc53
Publisher name Pensionsmyndigheten
Publisher type Tillbakadragen
Spatial URI http://sws.geonames.org/2673730
Start of temporal extent 2016-01-01
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI http://pensionsmyndigheten.se/datasets/dcat#ds2