Jämförelsedata Gymnasieskolor

Data från kvalitets- och uppföljningsverktyg som nyttjas i en jämförelsetjänst på kommunens webbplats, där gymnasieskolor kan jämföras med varandra på ett antal KPI-punkter, samt ytterligare information som webbplats, adress, bild och kort beskrivning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 25, 2020, 07:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:13 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skovde.entryscape.net/store/1/resource/4
Contact email mailto:open@skovde.se
Contact name Öppna Data, Att: Tomas Monsén
Frequency halvårs
GUID https://skovde.entryscape.net/store/1/resource/22
Language svenska
Publisher URI https://skovde.entryscape.net/store/1/resource/1
Publisher URL http://www.skovde.se
Publisher email mailto:skovdekommun@skovde.se
Publisher name Skövde municipality
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2677233/
Theme Utbildning, kultur och sportBefolkning och samhälle
URI https://skovde.entryscape.net/store/1/resource/22
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Stratsys jämförelsetjänst