Ontologi

Ontologi är ett projekt som använder modern teknik för att beskriva arbetsmarknaden för att göra effektivare matchning och bättre användarupplevelser.        Ontologin skapas genom att automatiskt analysera 6,3 miljoner annonser och extrahera nämnda kompetenser. Med intelligenta algoritmer vet ontologin hur kompetenserna är relaterade till varandra.        Den första versionen av jobbmarknadsantologin består av en begränsad uppsättning kompetenser. Här kan du utforska dem och se hur de förhåller sig till varandra. Ontologins tillstånd är beta och det förändras för att kontinuerligt förbättras varje dag.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source https://jobtechdev.se/docs/apis/ontology/
Last Updated May 24, 2020, 04:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:06 (UTC)
Contact URI https://registrera.oppnadata.se/store/180/resource/3a03d8b04604dacd81327a0003f55396
Contact email mailto:jobtechdev@arbetsformedlingen.se
Contact name Arbetsförmedlingen Jobtech community team
Frequency dagligen
GUID http://arbetsformedlingen.se/datasets/dcat#ds3
Issued 2019-03-04
Language svenska
Modified 2020-03-05
Publisher URI https://registrera.oppnadata.se/store/180/resource/9d14b474c54335f062f30a39b716ab38
Publisher name Arbetsförmedlingen
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://www.geonames.org/countries/SE/sweden.html
Theme Regeringen och den offentliga sektorn
URI http://arbetsformedlingen.se/datasets/dcat#ds3
documentation https://jobtechdev.se/docs/apis/ontology/