Jvgdata Detektor

Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot bandel och km-tal. Objekttypen ska innehålla uppgifter om hur markbaserad stationär utrustning för övervakning av hjul, lager, strömavtagare m.m. är beskaffade. Detektorer längs järnvägen används för att förhindra urspårning och/eller för att förebygga skador på infrastrukturen och är av typerna: 1. Strömavtagardetektor 2. Upplyftsdetektor 3. Varmgång & tjuvbromsdetektor 4. Hjulskadedetektorer Det finns ytterligare två typer av detektorer, Urspårningsdetektor och Ras/Skreddetektor, som avses att överföras till en egen objekttyp, då de är av en annan sort och idag endast har värden för följande fyra attribut: Detektorplats, Northing, Easting och Noteringar

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:08 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/71ed8dee-2b82-42a8-8c79-8fc6f3cb1402
Identifier 71ed8dee-2b82-42a8-8c79-8fc6f3cb1402
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/71ed8dee-2b82-42a8-8c79-8fc6f3cb1402