Jvgdata Hållställe/övrig plats

Dataprodukten består av tre typer av platser som är viktiga för trafikering på järnvägen: • hållställe - plats med särskilt namn inom en driftplats avsedd för av- och påstigning, referens [101]. • driftplatsdel - en avgränsad del av en driftplats, referens [101]. Uppdelningen av en driftplats i driftplatsdelar förekommer i regel bara där det finns trafiktekniska behov av att dela upp driftplatsen i flera namngivna delar • övrig plats -platser som tidigare trafikerats av trafikföretagen ska finnas kvar som övrig plats då de används ur trafikteknisk synpunkt, de kallas även tekniska stationer. Till övrig plats hör även presumtiva trafikplatser som används vid nyetablering av trafikplatser. Övriga trafikplatser driftplats, linjeplats och hållplats ingår i en egen BIS-objekttyp med egen dataproduktspecifikation, Plats/platsmitt. Namn och signatur (en förkortning av namn) är två viktiga attribut till dataprodukten. Då nya trafikplatser byggs fastställs namn och förkortning av Transportstyrelsen innan de läggs in i dataprodukten. Det gäller även om namn eller förkortning förändras på en befintlig trafikplats. Driftplatsdel och övrig plats är tidigare trafikplatser eller presumtiva sådana och har liksom hållställe fastställt namn och förkortning. I kombination med god säkerhetskommunikation borgar ett unikt namn på varje trafikplats för att inga missförstånd uppstår mellan trafikledning och personal som arbetar i spårmiljön. Dataprodukten har koordinater i SWEREF 99 TM och har vissa trafikrelaterade uppgifter som om av- och påstigning är möjlig. Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot närmast föregående nod och närmast föregående kilometertavla med avstånd i meter i spårlänkens riktning. Hållställe/övrig plats kan förekomma på fler spårlänkar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:08 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:03 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/105dc691-f823-4b65-9a76-f753b8160097
Identifier 105dc691-f823-4b65-9a76-f753b8160097
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/105dc691-f823-4b65-9a76-f753b8160097