Jvgdata Lastprofil

Lastprofil (Indelning), begränsar storleken på de järnvägsfordon som ska transporteras på viss sträcka. Kan vid specialtransporter av stora överskjutande laster (transformatorer och liknande) överskridas efter simulering av körvägen i speciellt program för att se var det finns beröringspunkter på intilliggande som objekt, signaler, plattformar, broar……….

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/2883e7c4-70ae-4fba-94e7-455e9a850415
Identifier 2883e7c4-70ae-4fba-94e7-455e9a850415
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/2883e7c4-70ae-4fba-94e7-455e9a850415