Jvgdata Möteslängd

Möteslängd, den maximala längd ett tågfordon kan ha för att inte påverka säkerhet eller fordonsrörelser på intilliggande spår. I aktuellt fall är längden angiven mellan två signaler på en driftplats.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/046539b0-7631-4186-812e-40bfa68e411e
Identifier 046539b0-7631-4186-812e-40bfa68e411e
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/046539b0-7631-4186-812e-40bfa68e411e