Jvgdata Restriktionsyta

Restriktionsyta, yta som visa på t.ex. vattentäkt eller av annan anledning känsligt område som inte får besprutas med ogräsbekämpning eller som påkallar speciella insatser vid olika typer av utsläpp.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:03 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/52188baa-5320-461e-b410-b4ebfd48cac5
Identifier 52188baa-5320-461e-b410-b4ebfd48cac5
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/52188baa-5320-461e-b410-b4ebfd48cac5