Jvgdata Stoppbock/plgräns m m

Dataprodukten består av objekttypen Stoppbock/plgräns m.m. Dataprodukten Stoppbock/plgräns m.m ska hålla information om en del av de olika mellan- och slutnoder som kan finnas i det svenska statliga järnvägsnätet. Referensnätet ”Det svenska järnvägsnätet” består av noder och länkar, läs mer i Dataproduktspecifikation ”Det svenska järnvägsnätet”.
Stoppbock är ett fysiskt hinder vid ett spårs slut som hindrar spårbundna fordon att oavsiktligt framföras eller rullas för långt så att de hamnar utanför spåret. Fiktiv stoppbock markerar att ett spår fortsätter men inte ägs av Trafikverket utan t ex av en kommun och att data för det fortsatta spåret inte finns registrerat i BIS. Har en (1) anslutning.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:02 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/3d34bce7-e07e-475b-a855-93d1e13f7886
Identifier 3d34bce7-e07e-475b-a855-93d1e13f7886
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/3d34bce7-e07e-475b-a855-93d1e13f7886