Jvgdata Stråk

Alla huvudspår på Det svenska järnvägsnätet är indelade i olika stråk i syfte att förenkla för planering, projektering och underhåll. Stråken ska ge helhetsperspektiv för de naturliga trafikflödena, t ex avseende teknisk banstandard. En eller flera sammanhängande bandelar sätts samman till ett stråk, där en bandel börjar och slutar i anslutning till en driftplats. Det finns hösten 2012, nittionio olika stråk. Dataprodukten har sträckutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens från nod till nod i spårlänkens riktning. Dataprodukten är heltäckande på Det svenska järnvägsnätet avgränsat till indelningstypen Spår Huvud/Sido med värde huvudspår.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated March 21, 2019, 06:07 (UTC)
Skapad May 8, 2018, 13:01 (UTC)
Contact URI https://www.geodata.se/geodataportalen/organization/Trafikverket
Contact email mailto:geografisk.information@trafikverket.se
Contact name Trafikverket
Frequency veckovis
GUID https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/c0a2541b-0db5-48c5-b890-4eb825850326
Identifier c0a2541b-0db5-48c5-b890-4eb825850326
Publisher URI https://www.geodata.se/geodataportalen/person/Trafikverket
Publisher email mailto:nvdb@trafikverket.se
Publisher name Trafikverket
URI https://www.geodata.se/geodataportalen/resource/c0a2541b-0db5-48c5-b890-4eb825850326