Kolada

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 31, 2020, 05:00 (UTC)
Skapad May 30, 2018, 12:15 (UTC)
GUID https://free.entryscape.com/store/132/resource/3
Publisher URI https://free.entryscape.com/store/132/resource/7
Publisher URL http://www.rka.nu/
Publisher email mailto:rka@rka.nu
Publisher name Rådet för främjande av kommunala analyser
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NonGovernmentalOrganisation
Theme MiljöRegioner och städerRättvisa, rättsliga system och allmän säkerhetEkonomi och finansHälsaUtbildning, kultur och sportRegeringen och den offentliga sektornBefolkning och samhälleJordbruk, fiske, skogsbruk och livsmedelEnergiTransport
URI https://free.entryscape.com/store/132/resource/3