Kommunala och privata skolor

Addresses and coordinates for schools in Gävle Municipality. Update frequency: Twice a year, by Utbildning (Education), Gävle. Schools are used in the map cX Länskartan, a map of the county Gävleborg. Coordinate system: WGS84.

The Municipality of Gävle disclaims all responsibility for any errors or changes in open data that has been supplied by Gävle Municipality to the consumer. The Municipality of Gävle disclaims all responsibility for damage or other inconvenience resulting from improper use of open data in assimilated products or with other information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=cx-gavle
Last Updated September 18, 2020, 04:01 (UTC)
Skapad October 26, 2018, 12:28 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency halvårs
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/6
Language svenska
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sport
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/6
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://entryscape.com/guide-publicering-av-skoldata-som-oppna-data/
provenance Skoldata hämtas med Tieto Enators "Organization API v3" för lagring i Gävle kommuns geografiska databas. Därifrån hämtas skolenheter och de attribut som krävs skapas (se specifikation: https://docs.google.com/document/d/1Bpyy0TSsVUuukqusg-36OkW0p1bRtPHAO8vh1mlSBIg/edit). Koordinater skapas genom geokodning av adresser.