Kost, schablonvärde (endast år 2017)

Om du som arbetsgivare tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Schablonvärden 2017.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
Contact email mailto:susanna.svensson@skatteverket.se
Contact name Susanna Svensson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/171
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kost.106.233f91f71260075abe880009829.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n