Kostnad per patient (KPP) - specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård

Kostnader och annan statistik för specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård för de elva landsting/regioner som rapporterar psykiatri till SKL:s KPP-databas. Treårsdata aggregerat på DRG/MDC eller diagnoskategori.

Resultaten redovisas inte uppdelat på sjukhus eller landsting i öppna data. Den som arbetar på något av de landsting som deltar kan få inloggningsuppgifter och tillgång till mer data.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/kostnadperpatientkpp/kppdatabas.1079.html
Last Updated April 12, 2018, 09:17 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
Contact URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/46
Contact email mailto:annika.jonsson@skl.se
Contact name Annika Jonsson
Frequency årlig
GUID https://catalog.skl.se/store/1/resource/42
Publisher URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/1
Publisher URL http://skl.se
Publisher email mailto:info@skl.se
Publisher name Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NonProfitOrganisation
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme HälsaRegioner och städerBefolkning och samhälleEkonomi och finansRegeringen och den offentliga sektorn
URI https://catalog.skl.se/store/1/resource/42
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/RESTRICTED