Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild (KMB) är en databas med ett rikt och omfattande material. Efter den första etappen i utbyggnaden innehåller den nu runt 200.000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Beroende på myndighetens skiftande uppdrag kan innehållet vara något ojämnt fördelat.

Fotografierna är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder och mycket mer. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:01 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:00 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/0294b677c2b6e16be561238c0128973d
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI https://www.raa.se/
Publisher URL https://www.raa.se/
Publisher name Riksantikvarieämbetet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/0294b677c2b6e16be561238c0128973d
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source https://www.raa.se/