Lediga verksamhetstomter

Lediga verksamhetstomter som ägs av Gävle kommun.

Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från Gävle kommun till konsumenten. Gävle kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 13, 2020, 19:00 (UTC)
Skapad September 12, 2019, 13:01 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/64
Contact email mailto:oppnadata@gavle.se
Contact name Öppna data Gävle
Frequency kontinuerlig
GUID https://catalog.gavle.se/store/1/resource/259
Publisher URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/1
Publisher URL https://www.gavle.se/
Publisher name Gävle kommun
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Theme Befolkning och samhälle
URI https://catalog.gavle.se/store/1/resource/259
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC