LSH, agenter

Historiska namn med anknytning till föremål i Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets samlingar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 20:02 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:02 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/272e4843e792d06e79a97d0f914a0d61
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.lsh.se/
Publisher URL http://www.lsh.se/
Publisher name Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/272e4843e792d06e79a97d0f914a0d61
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.lsh.se/