LSH, böcker

Böcker ur Livrustkammarens bibliotek. De huvudsakliga ämnesområden i biblioteket är: Vapen och rustningar, Fäktning, Jakt, Militär historia, Textil, tyger, Kostym, Vagnar, Hästsport, Heraldik.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 5, 2020, 01:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:01 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/828353b1f6f3c7d8fee60c6758d692af
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://www.livrustkammaren.se/
Publisher URL http://www.livrustkammaren.se/
Publisher name Livrustkammaren
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme MiljöUtbildning, kultur och sport
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/828353b1f6f3c7d8fee60c6758d692af
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://www.livrustkammaren.se/