Malmö museer, objekt

Objekt och föremål

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 9, 2020, 06:00 (UTC)
Skapad January 11, 2020, 00:03 (UTC)
License CC0 1.0
GUID https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/e3976b660bf5581753e77ba7dd7ccd38
Language http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/sv
Publisher URI http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer.html
Publisher URL http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer.html
Publisher name Malmö museer
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Theme Utbildning, kultur och sportMiljö
URI https://registrera.oppnadata.se/store/697/resource/e3976b660bf5581753e77ba7dd7ccd38
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation https://www.raa.se/hitta-information/k-samsok/att-anvanda-k-samsok/api/
source http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer.html