Månadskarta över grundvattensituationen

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad, datum som redovisas i attributet date är satt till den 15:de i varje månad men redovisningen gäller ett medelförhållande under månaden. Datamängden är uppdelade i två delmängder - grundvattensituationen i små magasin och grundvattensituationen i stora magasin. Relativa nivåer i små magasin i morän eller utanför de större sand och grusavlagringarna med några få undantag baseras dessa på mätningar i jord. Denna redovisning är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Redovisning för stora magasin avser främst de stora sand och grusåsarna, En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 30, 2020, 17:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:15 (UTC)
License Erkännande 2.5 Sverige (CC BY 2.5 SE)
Contact URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/5
Contact email mailto:kundservice@sgu.se
Contact name SGU kundservice
Frequency månatligen
GUID https://dcat-editor.com/store/24/resource/10
Language svenska
Publisher URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/1
Publisher URL www.sgu.se
Publisher email mailto:sgu@sgu.se
Publisher name Sveriges geologiska undersökning
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme MiljöVetenskap och teknik
URI https://dcat-editor.com/store/24/resource/10