Miljömålsuppföljning

Uppföljning av stadens arbete med Miljömålen. Datamängden tas fram och aggregeras av Miljöförvaltningen. Underlag hämtas bland annat från tillsynsverksamheten, andra kommunala aktörer och externa källor. Data syftar till att beskriva miljösituationen i Göteborgs Stad och stadens miljöarbete. Informationen är strukturerad på samma sätt i de olika distributionerna. I kolumnen längst till vänster finns stadens tolv miljömål. I kolumnerna höger om denna finns sedan delmålen, målmått (finns endast då målen och delmålen är kvantifierade), indikatorer och mått på stadens miljöarbete och miljöpåverkan. Kolumnerna och raderna bildar en trädstruktur där miljömålen är överst i strukturen.

Strukturen och innehållet är under utveckling och kommer att kompletteras.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Version 2016
Last Updated August 4, 2020, 11:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/18
Contact email mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/209
Issued 2017-09-01
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2711533
Theme MiljöRegeringen och den offentliga sektorn
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/209
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www.goteborg.se/miljomal
provenance Miljömålsuppföljning för Göteborgs stad