Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Göteborgs stad

Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgs Stad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde, Dygnsmedelvärde och Årsmedelvärde för Kvävedioxid (NO2)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 29, 2020, 22:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/18
Contact email mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
End of temporal extent 2015-01-01
Frequency årlig
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/230
Issued 2017-06-28
Language svenska
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/1
Publisher URL http://goteborg.se
Publisher name Göteborgs stad
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/LocalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2711533/
Start of temporal extent 2015-01-01
Theme MiljöRegioner och städer
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/230
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Beräkningar utförda av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen
related_resource http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bc8085bc-003b-4542-a16a-f818909e16c7