Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Kungälvs kommun

Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde, Dygnsmedelvärde och Årsmedelvärde för Kvävedioxid (NO2)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:00 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/18
Contact email mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Contact name Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen
End of temporal extent 2015-01-01
Frequency vart tredje år
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/232
Publisher URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/227
Publisher URL http://grkom.se/luft
Publisher name Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/RegionalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2698738/
Start of temporal extent 2015-01-01
Theme MiljöRegioner och städer
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/232
provenance Beräkningar utförda av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen för Göteborgsregionens luftvårdsförbund
related_resource http://www.grkom.se/luft