Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Lerums kommun

Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde, Dygnsmedelvärde och Årsmedelvärde för Kvävedioxid (NO2)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 4, 2020, 03:01 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:16 (UTC)
End of temporal extent 2015-01-01
Frequency vart tredje år
GUID https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/234
Issued 2017-06-28
Language svenska
Spatial URI http://sws.geonames.org/2696500/
Start of temporal extent 2015-01-01
Theme Regioner och städerMiljö
URI https://catalog.goteborg.se/store/6/resource/234
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
provenance Beräkningar utförda av Göteborgs stad, Miljöförvaltningen för Göteborgsregionens luftvårdsförbund
related_resource http://www.grkom.se/luft