Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017

Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån som bygger på Skatteverkets föreskrifter

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 5, 2020, 04:03 (UTC)
Skapad April 12, 2018, 09:17 (UTC)
License CC0 1.0
Contact URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/158
Contact email mailto:susanna.svensson@skatteverket.se
Contact name Susanna Svensson
GUID https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/159
Issued 2016-12-27
Modified 2018-01-17
Publisher URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/1
Publisher URL http://www.skatteverket.se
Publisher name Skatteverket
Publisher type http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority
Spatial URI http://sws.geonames.org/2661886/
Theme Ekonomi och finans
URI https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/159
access_rights http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC
documentation http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/358166.html?date=2016-12-27